Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderBoligOnline TilmeldingAndre ArrangementerBadmintonBordtennisFodboldGymnastikHundetræningHåndboldKrocketPræmiespilVolleyballHjælpOm ÅrreBlomstrende LandsbyNatur omkring ÅrreOm Årre og OplandTilflyttereKontaktBillederErhvervForeningerInstitutionerLokal NytFaste opslag
Helle Øst
Foto:

12/10-17 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Endelig dagsorden

 

Mødet finder sted i Fåborghus kl. 19.00, torsdag den 12. oktober 2017

Har du spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn S. Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Ingrid Sand Simonsen, Malene Schober, Jørn S. Pedersen, Ulla Sundvang

 

Referent:


 

1) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

3) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:

Hjortkær

REFERAT:

Fåborg

REFERAT:

Starup/Tofterup

REFERAT:

Årre

REFERAT:

Agerbæk

REFERAT:

 

4) Regnskab og budget

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

REFERAT:

 

5) Væksthus PowerTower Helle Øst

Til drøftelse og beslutning

Status på projektet ved Marlene Schober.

Evaluering af  messestand ved Mælkefestivalen

Se hjemmeside og film om PowerTower Helle: http://helleoest.dk/menu/om-powertower-helle 

Opslag på Facebook om PowerTower Helle: https://www.facebook.com/urhelleoest/?ref=bookmarks 

Samarbejdet med Helle Erhvervscenter. 
http://www.helleerhvervscenter.dk/koncept/helle-erhvervscenter 

Projektets videre forløb

REFERAT:

 

Overordnet Vision

6) Udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

Arbejde med læring og værktøjer til at udarbejde en udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

  1. Fælles organisering:
  2. Styrket kommunikation:
  3. Involvering af borgerne:
  4. Styrket samarbejde med kommunen:
  5. Strategiplan/Udviklingsplan/Landsbyklynge:

Udviklingsplaner for vores byer: http://www.vardekommune.dk/udviklings-og-omraadeplaner 

REFERAT:

 

7) Referat af konferencen: "Landbyen Lever"

De deltagende i konferencen fortæller om mødet: 
http://helleoest.dk/id/5042/30-9-17-landsbyen-lever-konference 

REFERAT:

 

Projekter 

8) Evaluering af Mælkefestivalen generelt

De deltagende fortæller om Mælkefestivalen.

REFERAT:

 

Verserende sager og emner

9) Evaluering af fordeling af Grøn Ordning 

Til Debat og beslutning

Udviklingsrådets håndtering af sagen. Tilfredshed med den endelige beslutning. Opfølgning på samarbejdet med samarbejdspartnere.

REFERAT:

 

10) Debat om Varde Kommunes budgetaftale 2018 - 2021

Til Debat

Byrådet har indgået en ny budgetaftale for 2018- 2021. Det betyder bl.a. at byggeriet af en ny hal og kombi bibliotek i Agerbæk kan påbegyndes.

Se budgetforliget her: http://www.vardekommune.dk/budgetaftale-2018-2021 

REFERAT:

 

11) Ny multisal ved Agerbæk skole

Agerbæk Skole har fået grøn lys for at påbegynde bygningen af en ny multisal.
Præsentation af multisal

 

REFERAT:

 

12) Dagsorden til FUR-møde den 23/10-17

Claus deltager og fortæller om mødet
http://helleoest.dk/cid/3795/23-10-17-fur-mode 

REFERAT:

 

13) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Til drøftelse og beslutning

Vi skal drøfte en politik for den fremtidige synliggørelse af Udviklingsrådet Helle Øst

REFERAT:

 

14) Ruban kursus

Til drøftelse og beslutning

Alle skal kunne bruge og skrive på Ruban. Derfor skal vi aftale en dag for et kursus i brugen af Ruban.

REFERAT:

 

15) Kommunalvalg 2017

Til drøftelse

Initiativer fra Udviklingsrådets side i forbindelse med kommunalvalget.

REFERAT:

 

16) Planlægning af næste råds-periode.

Tema for året, aktiviteter, mål og datoer for rådsmøder.

Bustur med kommunal embedsmand

Møde med andre udviklingsråd

Møde med byrådspolitikere

Møde med lokale foreninger, erhvervsfolk, institutioner og borgere

Andre idéer

REFERAT:

  

17) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 23. oktober 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 9. november 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 11. december 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 14. december 2017: Ordinær Rådsmøde 

REFERAT:

 

18) Billeder af de nye rådsmedlemmer 

REFERAT:

 

19) Underskrivelse af nye vedtægter.

Til godkendelse, vedtagelse og underskrivelse

Udviklingsrådet vedtog ny vedtægter under Årsmødet 2017. Udviklingsrådet skal godkende og vedtage om vedtægterne er korrekte. Vedtægterne skal underskrives af den daværende bestyrelse.

REFERAT:

 

20) Eventuelt

REFERAT:

 

 

torsdag 5 okt 2017 - Claus V. Jeppesen